Privacy Policy

Personlig data

Vi spar data i vårt datasystem enligt nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR).
Datan som uppdateras regelbundet används i vår egen marknadsföring samt kundregister för att möjliggöra att du som kund kan ta del av intressanta erbjudanden. Du kan alltid neka till att få sådana erbjudanden. Om du vill att vi ska ändra eller ta bort info från vårt register så är det enklast att du skriver till oss. Vi kommer aldrig att ge ut eller sälja din data till tredje parter utan den kommer endast att användas av din veterinärpraktik i Delsbo.

Delsbo 2021-08-24