Vad vi gör

Kari Anne med en Fransk Bulldog

Kliniken är modern och välutrustad med röntgen, ultraljud, tand-unit och eget lab. Här vi kan analysera många av proverna på plats så att vi får ett svar på några minuter. På operationsavdelningen kan vi utföra de flesta dagkirurgiska ingreppen. Dagkirurgisk betyder att man bedömer att djuret inte behöver eftervård utan kan gå hem samma dag.

I de fallen då vi anser att det inte är möjligt remitterar vi ert djur till ett större djursjukhus för att det ska få den bästa möjliga vården.